Theorie en praktijk gaan ook in de rijopleiding hand in hand. Alleen met een goede kennis van de verkeersregels en alles wat daarbij hoort, is het mogelijk je een correct en verantwoord rijgedrag aan
te leren. Verkeerstheorie vormt een belangrijk onderdeel van de rijopleiding en heeft tot doel je kennis en inzicht te geven in de mogelijkheden van het huidige verkeer. Een zelfbewuster en resoluter optreden is het gevolg, en dat werpt al tijdens de rijopleiding zijn vruchten af.

Voordat je praktijkexamen mag doen, doe je theorie-examen bij het CBR. Dit mag vanaf 16 jaar. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

1. Gevaarherkenning – gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie
2. Kennis – hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen
3. Inzicht – hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen

Hoe lang duurt het theorie-examen?

Voor het gewone theorie-examen heb je 30 minuten de tijd. Voor het theorie-examen met extra tijd in het individueel begeleide examen krijg je allebei 45 minuten. Deze 15 minuten extra tijd geldt niet voor het examenonderdeel gevaarherkenning.

Hoeveel fouten mag je hebben?

Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden. Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden. Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen.

Het theoriecertificaat is 1.5 jaar geldig.