Privacy Statement / AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool Gerritsen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; Voornaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en het CBR-nummer.

Waarom we je gegevens gebruiken
Rijschool Steef Gerritsen verwerkt de persoonsgegevens voor het registreren en plannen van examens bij het CBR en in de uitvoering van een rijopleiding. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten, deze persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Tenzij de rijschool op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Persoonsgegevens en machtigingen opvragen/wijzigen/verwijderen
Indien je niet meer op prijst stelt dat de rijschool jouw persoonsgegevens bewaard en/of de opgegeven CBR machtiging. Kun je deze informatie opvragen, wijzigen en/of verwijderen door te mailen naar info@rijschoolgerritsen.nl
Rijschool  Gerritsen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De rijschool neemt jouw persoonsgegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, stel ons daarvan op de hoogte door een mail te sturen naar asgerritsen@gmail.com Tevens is het mogelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte te stellen.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
Rijschool Gerritsen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving. Meer informatie over persoonsgegevens zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.